USUWANIE AZBESTU !

 

                 Urząd Miejski Gminy Łobżenica informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia, związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

                 Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Pile przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetu Powiatu Pilskiego.

                 Dofinansowanie do kosztów demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwianie przyznawane będzie w wysokości 100 % całkowitych kosztów. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

                Przed złożeniem wniosku w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, zainteresowani wnioskodawcy proszeni są o uzyskanie informacji z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile o konieczności  uzyskania dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest bądź też pozwolenia na budowę (pkt. I ppkt 2 załącznika nr 2 Regulaminu określającego zasady realizacji na terenie powiatu pilskiego w latach 2022 – 2023. Jeśli Starostwo Powiatowe udzieli informacji, że nie ma konieczności uzyskania tych dokumentów, to proszę o wpisanie w/w informacji w pkt 8 wniosku o likwidację wyrobów zawierających azbest.

               Wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, w terminie od 15 listopada 2022 r. do 31 maja 2023 r.

                Złożone wnioski do Urzędu Miejskiego w Łobżenicy po wstępnej weryfikacji merytorycznej zostaną przesłane do Starostwa Powiatowego w Pile, celem ostatecznego załatwienia.

                Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica lub na stronie www.lobzenica.pl i  bip.lobzenica.pl  w zakładce ochrona środowiska.

Uwaga!

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane!