Poświadczenie własnoręczności podpisu

 

  1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

            stanowisko ds. kadr

      pokój nr 108 (I piętro)

      tel. 67 286 81 38

      godziny pracy:

      poniedziałek             7:30-16:00

      wtorek-czwartek       7:30-15:30

      piątek                      7:30-15:00

       

      1. Wymagane dokumenty:

                  - wniosek o stwierdzenie własnoręczności podpisu ,

                  - dowód osobisty (do wglądu).

      1. Opłaty:

      - opłata skarbowa w wysokości 9,00 zł (od każdego podpisu),

      - opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica,

      - nr rachunku: 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015 ,

      - dowód uiszczenia opłaty skarbowej dołącza się do składanego wniosku.

      1. Termin i sposób załatwienia sprawy:

                  Niezwłocznie.

       

      1. Tryb odwoławczy:

                  Brak.

       

      1. Podstawa prawna:

                  - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. o notariacie (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.),

      - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),

      - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 185).

       

          7.   Informacje dodatkowe:

       

                  Brak.