GMINA ŁOBŻENICA

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Lp.

Nazwa planu

Uchwała Rady Miejskiej

Załącznik graficzny

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp.

 1

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica na obszarze wsi Witrogoszcz

działka nr ewid.: 439

Uchwała nr VIII/65/99
RM w Łobżenicy z dnia 28.05.1999 r.

 

 obrazek

Nr 76, poz. 1479

z dnia 26.10.1999 r.

 2

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica, na obszarze wsi Dziegciarnia

działki nr ewid.:

Uchwała nr XXIII/161/97
RM w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.

 

 obrazek

Nr 24, poz. 99

z dnia 02.07.1997 r.

 3

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica, na obszarze wsi Liszkowo działki nr ewid.:

Uchwała Nr XXIII/160/97
RM w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.

 

 obrazek

Nr 24, poz. 98

z dnia 02.07.1997 r.

 4

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica, na obszarze wsi Witrogoszcz

działki nr ewid.: 353/20, 353/21

Uchwała nr XXIII/159/97
RM w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.

 

 obrazek

Nr 24, poz. 97

z dnia 02.07.1997 r.

 5

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica, na obszarze wsi
Dźwierszno Małe

działka nr ewid.: 326

Uchwała nr XXIII/158/97
RM w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.

 

 

 obrazek

Nr 24, poz. 96

z dnia 02.07.1997 r.

 6

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica w rejonie ul. Świerczewskiego (PL10)

działki nr ewid.: 993/5, 993/7, 993/8

Uchwała nr XXIII/156/97
RM w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.

 

 

 obrazek

Nr 24, poz. 94

z dnia 02.07.1997 r.

 7

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica w rejonie
ul. Świerczewskiego (PL9)

działka nr ewid.: 993/4

Uchwała nr XXIII/155/97
RM w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.

 

 

 obrazek

Nr 24, poz. 93

z dnia 02.07.1997 r.

 8

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica w rejonie
ul. Wyrzyskiej (PL8)

działki nr ewid.: 970/1, 970/2, 970/3, 970/4, 970/5, 970/7, 970/8

Uchwała nr VIII/66/99 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28.05.1999 r.

 

 

 

 obrazek

Nr 49, poz. 1070

z dnia 08.07.1999 r.

 9

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica w rejonie
ul. Sportowej (PL7)

działka nr ewid.: 557

Uchwała nr XXIII/154/97
RM w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.

 

 

 obrazek

Nr 24, poz. 92

z dnia 02.07.1997 r.

 10

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica w rejonie ulic Sikorskiego i Wodnej (PL6)

działki nr ewid.: 602/1, 602/2,
595 (część działki), 596, 597

Uchwała nr XV/157/2000
RM w Łobżenicy z dnia 25.02.2000 r.

 

 

obrazek 

Nr 24, poz. 266

z dnia 18.04.2000 r.

 11

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica w rejonie
ul. 600-lecia (PL5)

działki nr ewid.: 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 423 (część działki),
425 (część działki)

Uchwała nr XI/103/99
RM w Łobżenicy z dnia 28.09.1999 r.

 

 

 

obrazek 

Nr 74, poz. 1454

z dnia 22.10.1999 r.

 12

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica w rejonie
ul. 600-lecia (PL4)

działki nr ewid.: 416, 417/1, 417/2, 417/3 (część działki)

Uchwała nr XXIII/153/97
RM w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.

 

 

 obrazek

Nr 24, poz. 91

z dnia 02.07.1997 r.

 13

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica w rejonie
ul. Złotowskiej (PL3)

działki nr ewid.: 287/1, 287/2, 287/3

Uchwała nr VIII/67/99
RM w Łobżenicy z dnia 28.05.1999 r.

 

 

 obrazek

Nr 76, poz. 1480

z dnia 26.10.1999 r.

 14

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica w rejonie
ul. Waryńskiego (PL2)

działki nr ewid.: 386, 387/1, 387/2, 388/2, 389/1, 389/2

Uchwała nr XXV/183/97
RM w Łobżenicy
z dnia 12 listopada 1997 r.

 

 

obrazek

Nr 36, poz.

z dnia 01.12.1997 r.

 15

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica w rejonie
ul. Spacerowej (PL1)

działki nr ewid. 299, 235

Uchwała nr XXIII/157/97
RM w Łobżenicy
z dnia 30 maja 1997 r.

 

 

obrazek 

Nr 24, poz. 95

z dnia 02.07.1997 r.

 16

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Łobżenica

 

 

 

 

Uchwała nr XXVI/263/2001
RM w Łobżenicy
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

 

 obrazek

RYS NR 1

RYS NR 2

RYS NR 3

RYS NR 4

RYS NR 5

RYS NR 6

RYS NR 7

RYS NR 8

RYS NR 9

Nr 64, poz. 1197

z dnia 07.06.2001 r.

 17

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Łobżenicy

 

Uchwała nr XXXVIII/350/2002
RM w Łobżenicy
z dnia 8 października 2002 r.

 

 

obrazek

Nr 133, poz. 3692

z dnia 31.10.2002 r.

 18

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w
Gródku Krajeńskim
wieś Dźwierszno Małe

Uchwała nr X/70/03
RM w Łobżenicy
z dnia 29 sierpnia 2003 r.

 

 

obrazek 

Nr 167 poz. 3117

z dnia 27.10.2003 r.

 19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica na obszarze
wsi Izdebki

 

Uchwała nr XXX/194/2005
RM w Łobżenicy
z dnia 19 sierpnia 2005 r.

 

 obrazek

Nr 138 poz. 3840

z dnia 16.09.2005 r.

 20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica na obszarze
wsi Trzeboń


Uchwała nr XXX/199/2005
RM w Łobżenicy
z dnia 24 października 2005 r.

 obrazek

Nr 161 poz. 4330

z dnia 23.11.2005 r.

 21

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Łobżenicy
w rejonie ul. Łącznej obejmujący obszar działek nr ewid.: 283, 284, 285 i 286/2

Uchwała nr IX/34/07
RM w Łobżenicy
z dnia 15 czerwca 2007 r.

 

 

 obrazek

Nr 120 poz. 2803
z dnia 11.08.2007 r.

 22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Łobżenica

rejon ul. Ogrodowej


Uchwała nr XLV/319/14
RM w Łobżenicy
z dnia 4 listopada 2014 r.

 

 obrazek

poz. 6964
z dnia 31.12.2014r.

 23

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wsi Wiktorówko

 

Uchwała nr XLV/320/14
RM w Łobżenicy
z dnia 4 listopada 2014 r.

 

 

obrazek

 

poz. 6965
z dnia 31.12.2014r.

 24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Łobżenica

- rejon ul. Targowej

 

Uchwała nr XLI/341/18
RM w Łobżenicy
z dnia 30 stycznia 2018 r.

 

 

obrazek

 

poz. 1381
z dnia 12.02.2018r.

25

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Luchowo

 

Uchwała nr XXXV/283/17
RM w Łobżenicy
z dnia 29 września 2017 r.

 

 

obrazek

 

poz. 6531
z dnia 11.10.2017r.

26

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Łobżenica

- rejon ul. Mickiewicza

 

Uchwała nr XXXV/282/17
RM w Łobżenicy
z dnia 29 września 2017 r.

 

obrazek

 

poz. 6530
z dnia 11.10.2017r.

27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Dżwierszno Małe 

 

Uchwała nr XXXV/284/17
RM w Łobżenicy
z dnia 29 września 2017 r.

 

obrazek

 

poz. 6532
z dnia 11.10.2017r.