Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że gościcie na stronach 

Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.

Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu lokalnego.

Na stronach internetowych BIP-u znajdziecie Państwo informacje na temat:

  • organów władzy samorządowej - osób sprawujących w nich funkcje, ich zadań i  kompetencji, oświadczeń majątkowych
  • statutu, regulaminu organizacyjnego, uchwał, podatków i opłat lokalnych
  • rejestrów zamówień publicznych, ogłoszeń wyników przetargów, ofert inwestycyjnych
  • prowadzonych rejestrów i ewidencji
  • ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń
  • spółek oraz jednostek organizacyjnych gminy

Najważniejsze akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.),  
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), 
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68). 

Zachęcamy do odwiedzenia głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej   www.bip.gov.pl  tworzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łobżenica zapewni dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres: gmina@lobzenica.pl

 

obrazek


                                                                  Gmina:

Łobżenica

Powiat:

pilski

Województwo:

wielkopolskie

Adres:

Ul. Sikorskiego 7

89-310 Łobżenica

Miejscowość:

Łobżenica

Kontakt:

tel:  67 2868100

fax: 67 2868137
e-mail: 
urzad@lobzenica.pl

www: www.lobzenica.pl

Obszar:

190,7 km2

Ludność:

9 247 mieszkańców

BURMISTRZ:

Robert Biskupiak

ZASTĘPCA BURMISTRZA:

SEKRETARZ GMINY:

Magdalena Gdaniec

Marlena Kowalska-Łąpieś

SKARBNIK GMINY:

Danuta Dubicka 

Godziny otwarcia:

poniedziałek                 7:30 – 16:00

wtorek-czwartek           7:30 – 15:30

piątek                           7:30 – 15:00

Dane do faktur:

Gmina Łobżenica

ul. Sikorskiego 7

89-310 Łobżenica

NIP: 7642630261

REGON: 570791201

nr konta bankowego: 22893800060000139720000015

międzynarodowy nr konta bankowego: POLUPLPR 22893800060000139720000015

dla wszystkich wpłat opłat i podatków

ADRES SKRYTKI EPUAP:

/UMG_Lobzenica/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Klienta

Informacja, wydawanie wniosków, pomoc w wypełnianiu wniosków.

Biuro znajduje się na parterze, przy głównym wejściu do urzędu.

tel. 67 286 81 37

Godziny otwarcia:

poniedziałek                 7:30 – 16:00

wtorek-czwartek           7:30 – 15:30

piątek                           7:30 – 15:00

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łobżenica z siedzibą w Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Pan Marek Powała:  rodo@lobzenica.pl, lub tradycyjnie pod adresem jak w pkt. 1

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie* 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  jest obligatoryjne