1) Uchwała Nr XV/124/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 1519

 

- Data ogłoszenia: 11 lutego 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.1519
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 lutego 2020 r.

2) Uchwała Nr XV/126/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/394/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łobżenica   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 1520

 

- Data ogłoszenia: 11 lutego 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.1520
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 lutego 2020 r.

 

Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność § 1 pkt 2 w zakresie zwrotu "5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia" oraz § 1 pkt 3 w zakresie zwrotu "5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia" - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 10 marca 2020 r.


3) Uchwała Nr XV/127/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łobżenica na rok szkolny 2019/2020  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 1521

 

- Data ogłoszenia: 11 lutego 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.1521
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 lutego 2020 r.

4) Uchwała Nr XV/134/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chlebno

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 2000

 

- Data ogłoszenia: 2 marca 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.2000
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 17 marca 2020 r.

5) Uchwała Nr XV/135/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2020 roku 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 1633

 

- Data ogłoszenia: 18 lutego 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.1633
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 4 marca 2020 r.


6) Uchwała Nr XV/136/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 2001

 

- Data ogłoszenia: 2 marca 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.2001
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 17 marca 2020 r.

 

7) Uchwała Nr XV/148/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 2002

 

- Data ogłoszenia: 2 marca 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.2002
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 17 marca 2020 r.

 

8) Uchwała Nr XVI/154/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łobżenica na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 2634

 

- Data ogłoszenia: 17 marca 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.2634
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 kwietnia 2020 r.

 

9) Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z parków, boisk sportowych, gminnych, publicznych placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia zarządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 3094

 

- Data ogłoszenia: 2 kwietnia 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.3094
 

 

10) Zarządzenie Nr 0050.54.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 3555

 

- Data ogłoszenia: 22 kwietnia 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.3555
 

11) Uchwała Nr XVII/157/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r. zatwierdzająca Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z parków, boisk sportowych, gminnych, publicznych placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 4035

 

- Data ogłoszenia: 11 maja 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.4035
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 maja 2020 r.


12) Uchwała Nr XVII/158/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r. zatwierdzająca Zarządzenie Nr 0050.54.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z boisk sportowych, gminnych, publicznych placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łobżenica  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 4036

 

- Data ogłoszenia: 11 maja 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.4036
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 maja 2020 r.

13) Uchwała Nr XVII/159/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 4037

 

- Data ogłoszenia: 11 maja 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.4037
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 maja 2020 r.

14) Uchwała Nr XVII/160/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XV/134/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chlebno

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 4038

 

- Data ogłoszenia: 11 maja 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.4038
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 maja 2020 r.


15) Uchwała Nr XVII/163/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/154/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łobżenica na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 4039

 

- Data ogłoszenia: 11 maja 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.4039
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 maja 2020 r.

 

16) Zarządzenie Nr 0050.60.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 4 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.54.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z boisk sportowwych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 4383

 

- Data ogłoszenia: 28 maja 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.4383
 

 

17) Zarządzenie Nr 0050.80.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.54.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z boisk sportowwych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 5154

 

- Data ogłoszenia: 22 czerwca 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.5154
 

 

18) Uchwała Nr XIX/179/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2020 r. zatwierdzająca Zarządzenie Nr 0050.80.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.54.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z boisk sportowwych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łobżenica  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 5897

 

- Data ogłoszenia: 15 lipca 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.5897
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 30 lipca 2020 r.

 

19) Uchwała Nr XIX/180/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łobżenica na lata 2020-2023

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 5716

 

- Data ogłoszenia: 8 lipca 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.5716
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 lipca 2020 r.


20) Uchwała Nr XXI/190/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łobżenica na rok szkolny 2020/2021

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 6185

 

- Data ogłoszenia: 31 lipca 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.6185
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 15 sierpnia 2020 r.

 

21) Uchwała Nr XXII/199/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 7276

 

- Data ogłoszenia: 30 września 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.7276
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 15 października 2020 r.

 

22) Uchwała Nr XXIV/201/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Łobżenica oraz zasad jego używania i wykorzystania  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 8756

 

- Data ogłoszenia: 19 listopada 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.8756
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 4 grudnia 2020 r.

 

23) Uchwała Nr XXIV/209/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 8516

 

- Data ogłoszenia: 12 listopada 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.8516
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2021 r.

 

24) Uchwała Nr XXV/215/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 9701

 

- Data ogłoszenia: 14 grudnia 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.9701
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 29 grudnia 2020 r.


25) Uchwała Nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Liszkowo dla działki nr 43/1 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 675

 

- Data ogłoszenia: 20 stycznia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.675
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 4 lutego 2021 r.