1) Uchwała Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2019 roku 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 1300

 

- Data ogłoszenia: 5 lutego 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.1300
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 20 lutego 2019 r.

2) Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 2600

 

- Data ogłoszenia: 6 marca 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.2600
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 21 marca 2019 r.


3) Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek i sposobu poboru opłaty targowej  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 2682

 

- Data ogłoszenia: 8 marca 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.2682
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 marca 2019 r.

4) Uchwała Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 3997

 

- Data ogłoszenia: 15 kwietnia 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.3997
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 30 kwietnia 2019 r.

5) Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje dla działki nr 1145/1

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 3998

 

- Data ogłoszenia: 15 kwietnia 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.3998
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 30 kwietnia 2019 r.


6) Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzeboń dla działki nr 37/13

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 3999

 

- Data ogłoszenia: 15 kwietnia 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.3999
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 30 kwietnia 2019 r.

7) Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ferdynandowo dla działki nr 162/4

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 4000

 

- Data ogłoszenia: 15 kwietnia 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.4000

 

Data wejścia uchwały w życie: 30 kwietnia 2019 r.

8) Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luchowo dla działki nr 363

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 4001

 

- Data ogłoszenia: 15 kwietnia 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.4001
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 30 kwietnia 2019 r.


9) Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 4623

 

- Data ogłoszenia: 6 maja 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.4623

 

Data wejścia uchwały w życie: 21 maja 2019 r.

10) Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy Nr XLVI/383/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 5801

 

- Data ogłoszenia: 12 czerwca 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.5801
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 września 2019 r.

11) Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łobżenica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 wrzesnia 2019 roku   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 5802

 

- Data ogłoszenia: 12 czerwca 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.5802
 


12) Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Mały dla części działki nr 96/2  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 5803

 

- Data ogłoszenia: 12 czerwca 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.5803
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 27 czerwca 2019 r.

13) Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszki dla działek nr: 119, 120  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 5806

 

- Data ogłoszenia: 12 czerwca 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.5806
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 27 czerwca 2019 r.

14) Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łobżenica na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła w 2019 roku 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 5884

 

- Data ogłoszenia: 17 czerwca 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.5884
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 2 lipca 2019 r.

15) Uchwała Nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje dla działki nr 148/14, części działki nr 179 oraz działki nr 153/1  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 6661

 

- Data ogłoszenia: 10 lipca 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.6661
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 25 lipca 2019 r.


16) Uchwała Nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia Samorządu Mieszkańców Miasta Łobżenicy

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 6623

 

- Data ogłoszenia: 9 lipca 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.6623
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 24 lipca 2019 r.

17) Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/240/2006 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Łobżenica  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 7686

 

- Data ogłoszenia: 9 września 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.7686
 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

18) Uchwała Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały IX/83/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia Samorządu Mieszkańców Miasta Łobżenicy   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 7687

 

- Data ogłoszenia: 9 września 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.7687
 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


19) Uchwała Nr X/93/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 7689

 

- Data ogłoszenia: 9 września 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.7689
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 24 września 2019 r.

 

20) Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Samorządu Mieszkańców Miasta Łobżenicy  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 9598

 

- Data ogłoszenia: 14 listopada 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.9598
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 29 listopada 2019 r.

21) Uchwała Nr XII/102/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Mały dla działki nr 28/1, części działki nr 28/2 i części działki nr 19    

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 9732

 

- Data ogłoszenia: 19 listopada 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.9732
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 4 grudnia 2019 r. 


22) Uchwała Nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witrogoszcz dla działki nr 128/1 oraz części działki nr 117/4 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 9733

 

- Data ogłoszenia: 19 listopada 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.9733
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 4 grudnia 2019 r.

 

23) Uchwała Nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości     

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 9599

 

- Data ogłoszenia: 14 listopada 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.9599
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2020 r. 


24) Uchwała Nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 9600

 

- Data ogłoszenia: 14 listopada 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.9600
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2020 r.

25) Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/370/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Łobżenica  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 10614

 

- Data ogłoszenia: 10 grudnia 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.10614
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 25 grudnia 2019 r.

26) Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości    

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 10615

 

- Data ogłoszenia: 10 grudnia 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.10615
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2020 r. 


27) Uchwała Nr XIV/115/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/272/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2020

 

- Pozycja: 260

 

- Data ogłoszenia: 7 stycznia 2020 r.


DZ. URZ. WOJ. 2020.260
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 22 stycznia 2020 r.