Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

2015

 • Uchwała Nr: IV/26/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z mienia komunalnego Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 938

   

  - Data ogłoszenia: 20 lutego 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.938
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 7 marca 2015 r.

   

 • Uchwała Nr: IV/27/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Łobżenicy (uchylona, obowiązuje Uchwała Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r.) 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 939

   

  - Data ogłoszenia: 20 lutego 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.939
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 7 marca 2015 r.

 • Uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2015 roku 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 2830

   

  - Data ogłoszenia: 27 kwietnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.2830
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 12 maja 2015 r.

 • Uchwała Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łobżenica

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 2737

   

  - Data ogłoszenia: 23 kwietnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.2737
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 8 maja 2015 r.

 • Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr: IV/26/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z mienia komunalnego Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, przy ul. Złotowskiej 16A

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 4334

   

  - Data ogłoszenia: 8 lipca 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.4334
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 lipca 2015 r.

 • Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łobżenica w latach 2015-2020 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 4335

   

  - Data ogłoszenia: 8 lipca 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.4335
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 lipca 2015 r.

 • Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Łobżenica oraz określenie granic ich obwodów 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 4336

   

  - Data ogłoszenia: 8 lipca 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.4336
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 września 2015 r.

 • Uchwała Nr IX/83/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 17 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 marca 2015 r., w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2015 roku 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 5417

   

  - Data ogłoszenia: 23 września 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.5417
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 8 października 2015 r.

 • Uchwała Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: "Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobżenica na 2016 rok" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 6481

   

  - Data ogłoszenia: 5 listopada 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.6481
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: "Wprowadzenia i określenia wysokości opłaty od posiadania psów" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 6482

   

  - Data ogłoszenia: 5 listopada 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.6482
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XII/104/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z mienia komunalnego Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, przy ul. Złotowskiej 16A  

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 8058

   

  - Data ogłoszenia: 8 grudnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.8058
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 grudnia 2015 r.

 • Uchwała Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Łobżenicy  

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 8059

   

  - Data ogłoszenia: 8 grudnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.8059
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 grudnia 2015 r.

 • Uchwała Nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: "Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych"

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:


  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 8060

  - Data ogłoszenia: 8 grudnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.8060
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XII/111/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2015 r. sprawie: "Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobżenica na 2016 rok" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 8061

   

  - Data ogłoszenia: 8 grudnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.8061
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XII/112/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: "Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 8062

   

  - Data ogłoszenia: 8 grudnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.8062
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XII/113/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: "Wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek i sposobu poboru opłaty targowej" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 8063

   

  - Data ogłoszenia: 8 grudnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.8063
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/112/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: "Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 492

   

  - Data ogłoszenia: 13 stycznia 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.492
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 28 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XIV/118/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/113/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie "Wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek i sposobu poboru opłaty targowej" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 465

   

  - Data ogłoszenia: 13 stycznia 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.465
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 28 stycznia 2016 r.

 • Załączniki

  Uchwała Nr IV.26.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2015 roku (204.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr IV.27.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2015 roku (276.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr V.32.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 marca 2015 r. (292.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr V.36.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 marca 2015 r. (459.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr VIII.72.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2015 r. (178.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr VIII.74.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2015 r. (379.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr VIII.75.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2015 roku (313.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr IX.83.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 17 września 2015 r. (195.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XI.95.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2015 roku (199.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XI.96.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2015 roku (287.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XII.104.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. (132.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uzasadnienie (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XII.108.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. (134.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.108.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. (115.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XII.110.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. (77.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 1 do Uchwały (184.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 2 do Uchwały (192.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 3 do Uchwały (97.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 4 do Uchwały (155.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 5 do Uchwały (185.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 6 do Uchwały (217.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 7 do Uchwały (96.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 8 do Uchwały (130.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 9 do Uchwały (116.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 10 do Uchwały (129.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 11 do Uchwały (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 12 do Uchwały (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XII.111.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. (93.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XII.112.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. (113.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XII.113.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.113.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XIV.117.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2015 r. (152kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XIV.118.15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2015 r. (110.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Łukasz Sobieszczyk
  Data utworzenia:2015-03-02 15:47:42
  Wprowadził do systemu:Łukasz Sobieszczyk
  Data wprowadzenia:2015-03-02 15:47:43
  Opublikował:Łukasz Sobieszczyk
  Data publikacji:2015-03-02 15:49:02
  Ostatnia zmiana:2016-01-15 08:13:54
  Ilość wyświetleń:4708

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij