1) Uchwała Nr XXVII/229/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2021 roku 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 1574

 

- Data ogłoszenia: 22 lutego 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.1574
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 9 marca 2021 r.

 

Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność § 9 załącznika do uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 17 marca 2021 r.

2) Uchwała Nr XXVII/233/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łobżenica   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 1575

 

- Data ogłoszenia: 22 lutego 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.1575
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 9 marca 2021 r.

 

Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność § 10 pkt 6, § 10 pkt 9 w zakresie zwrotu "w przypadku ostatniego meldunku na terenie Gminy Łobżenica" oraz § 12 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 17 marca 2021 r.


3) Uchwała Nr XXVIII/242/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chlebno   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3422

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3422
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

4) Uchwała Nr XXVIII/243/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dębno

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3423

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3423
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

 

5) Uchwała Nr XXVIII/244/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dziegciarnia   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3424

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3424
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

6) Uchwała Nr XXVIII/245/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dźwierszno Małe

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3425

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3425
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

 

7) Uchwała Nr XXVIII/246/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dźwierszno Wielkie   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3426

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3426
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

8) Uchwała Nr XXVIII/247/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Fanianowo

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3427

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3427
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

 

9) Uchwała Nr XXVIII/248/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ferdynandowo   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3414

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3414
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

10) Uchwała Nr XXVIII/249/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Izdebki

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3415

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3415
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

 

11) Uchwała Nr XXVIII/250/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kościerzyn Mały   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3416

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3416
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

12) Uchwała Nr XXVIII/251/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszki

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3417

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3417
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

 

13) Uchwała Nr XXVIII/252/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kunowo   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3418

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3418
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

14) Uchwała Nr XXVIII/253/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Liszkowo

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3419

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3419
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

 

15) Uchwała Nr XXVIII/254/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Luchowo   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3420

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3420
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

16) Uchwała Nr XXVIII/255/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Piesno

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3421

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3421
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

 

17) Uchwała Nr XXVIII/256/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rataje 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3428

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3428
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

18) Uchwała Nr XXVIII/257/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Szczerbin

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3429

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3429
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

 

19) Uchwała Nr XXVIII/258/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Topola   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3430

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3430
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

20) Uchwała Nr XXVIII/259/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzeboń

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3431

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3431
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

 

21) Uchwała Nr XXVIII/260/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Walentynowo   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3432

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3432
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

22) Uchwała Nr XXVIII/261/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wiktorówko

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3433

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3433 
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

 

23) Uchwała Nr XXVIII/262/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Witrogoszcz   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3434

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3434
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

24) Uchwała Nr XXVIII/263/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Witrogoszcz-Kolonia

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3435

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3435
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

 

25) Uchwała Nr XXVIII/264/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Witrogoszcz-Osada 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3436

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3436
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

26) Uchwała Nr XXVIII/267/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 3388

 

- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3388
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 11 maja 2021 r.

 

27) Uchwała Nr XXIX/271/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Łobżenica i sposobu jej rozliczania   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 4110

 

- Data ogłoszenia: 19 maja 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.4110
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 3 czerwca 2021 r.

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność uchwały, w części obejmującej:

- w załączniku nr 1 "Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej" pkt V "Dodatkowe uwagi",

- w załączniku nr 2 "Wzór sprawozdania z realizacji zadania" pkt V "Dodatkowe uwagi".

Naruszenie prawa w zakresie § 6 ust. 2 pkt 2 ma charakter nieistotny.

Uchwała Nr 14/902/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 r.

28) Uchwała Nr XXX/278/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/221/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 4588

 

- Data ogłoszenia: 8 czerwca 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.4588
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 czerwca 2021 r.

 

29) Uchwała Nr XXX/279/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/64/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łobżenica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstaowych, od dnia 1 września 2019 roku

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 4589

 

- Data ogłoszenia: 8 czerwca 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.4589
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 września 2021 r.

30) Uchwała Nr XXX/281/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łobżenica w latach 2021-2026

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 4590

 

- Data ogłoszenia: 8 czerwca 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.4590
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 czerwca 2021 r.

 

31) Uchwała Nr XXX/282/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 4591

 

- Data ogłoszenia: 8 czerwca 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.4591
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 czerwca 2021 r.

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność uchwały, w części obejmującej:

- w § 8 ust. 1 pkt 1,

- w załączniku nr 1 pn. "Wniosek o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków" oraz w załączniku nr 2 pn. "Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością" pozycję pn. "KLAUZULA INFORMACYJNA" wraz z treścią w niej zawartą.

 

Uchwała Nr 16/983/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 r.

 

32) Uchwała Nr XXX/283/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 4592

 

- Data ogłoszenia: 8 czerwca 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.4592
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 lipca 2021 r.

 

Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność uchwały, w części obejmującej:

- § 2 uchwały w zakresie wyrazu "kalendarzowych",

- pkt 13 załącznika nr 1 do uchwały w zakresie wyszczególnienia wydatków za ostatni miesiąc za mieszkanie,

- załącznik nr 2 do uchwały w zakresie wyrazów "pełnych" i "kalendarzowych".

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r.

 

33) Uchwała Nr XXXI/289/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łobżenica na rok szkolny 2021/2022

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 5903

 

- Data ogłoszenia: 21 lipca 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.5903
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 5 sierpnia 2021 r.

 

34) Uchwała Nr XXXI/290/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania miasta Łobżenicy w rejonie ul. Wyrzyskiej

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 6077

 

- Data ogłoszenia: 28 lipca 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.6077
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 12 sierpnia 2021 r.

 

35) Uchwała Nr XXXI/295/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/283/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 6007

 

- Data ogłoszenia: 26 lipca 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.6007
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 lipca 2021 r.

 

36) Uchwała Nr XXXI/296/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 5901

 

- Data ogłoszenia: 21 lipca 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.5901
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2022 r.

 

37) Uchwała Nr XXXII/304/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 6529

 

- Data ogłoszenia: 26 sierpnia 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.6529
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 10 września 2021 r.

 

38) Uchwała Nr XXXIII/305/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/394/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 7570

 

- Data ogłoszenia: 12 października 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.7570
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 27 października 2021 r.

 

39) Uchwała Nr XXXIV/318/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 7951

 

- Data ogłoszenia: 28 października 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.7951
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2022 r.