Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

2016

 • Uchwała Nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 1207

   

  - Data ogłoszenia: 8 lutego 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.1207
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 lutego 2016 r.

   

 • Uchwała Nr XV/127/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 1208

   

  - Data ogłoszenia: 8 lutego 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.1208
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 lutego 2016 r.

 • Uchwała Nr XV/128/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Łobżenica  

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 1405

   

  - Data ogłoszenia: 17 lutego 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.1405
   

   

  Uchwała unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.ta wejścia uchwały w życie: 3 marca 2016 r.

 • Uchwała Nr XV/129/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łobżenica 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 1209

   

  - Data ogłoszenia: 8 lutego 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.1209
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 lutego 2016 r.

 • Uchwała Nr XV/130/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łobżenica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 1210

   

  - Data ogłoszenia: 8 lutego 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.1210
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 lutego 2016 r.


 • Uchwała Nr XVI/135/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 2076

   

  - Data ogłoszenia: 14 marca 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.2076
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 29 marca 2016 r.
   

 • Uchwała Nr XVI/136/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Łobżenica oraz zasad jego używania 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 2077

   

  - Data ogłoszenia: 14 marca 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.2077
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 29 marca 2016 r.

 • Uchwała Nr XVI/137/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/127/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych   

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 2078

   

  - Data ogłoszenia: 14 marca 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.2078 

   

  Data wejścia uchwały w życie: 29 marca 2016 r.

 • Uchwała Nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/234/10 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łobżenica

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 2665

   

  - Data ogłoszenia: 6 kwietnia 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.2655
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 września 2016 r.


  § 1 pkt 7 oraz § 1 pkt 8 uchwały został unieważniony przez Wojewodę Wielkopolskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.122.2016.3 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 • Uchwała Nr XX/168/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łobżenica na lata 2016-2019"

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 4278

   

  - Data ogłoszenia: 4 lipca 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.4278
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 19 lipca 2016 r.
   

 • Uchwała Nr XX/173/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 4267

   

  - Data ogłoszenia: 4 lipca 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.4267
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 19 lipca 2016 r.

 • Uchwała Nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/127/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych   

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 4268

   

  - Data ogłoszenia: 4 lipca 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.4268 

   

  Data wejścia uchwały w życie: 19 lipca 2016 r.

 • Uchwała Nr XXIII/187/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2016 roku

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 5999

   

  - Data ogłoszenia: 10 października 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.5999
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 25 października 2016 r.


  § 8 oraz § 9 załącznika Nr 1 do uchwały został unieważniony przez Wojewodę Wielkopolskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 4 listopada 2016 r.
 • Uchwała Nr XXIII/188/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/198/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach, a także w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza w Gminie Łobżenica

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 6000

   

  - Data ogłoszenia: 10 października 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.6000
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2017 r.


 • Uchwała nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 6852

   

  - Data ogłoszenia: 10 listopada 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.6852
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2017 r.

 • Uchwała nr XXV/211/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych   

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 8013

   

  - Data ogłoszenia: 16 grudnia 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.8013 

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2017 r.

 • Uchwała nr XXV/213/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 8014

   

  - Data ogłoszenia: 16 grudnia 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.8014
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2017 r.

 • Uchwała nr XXVII/217/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2017

   

  - Pozycja: 502

   

  - Data ogłoszenia: 11 stycznia 2017 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2017.502


  Data wejścia uchwały w życie: 26 stycznia 2017 r.


 • Uchwała Nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łobżenica   

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2017

   

  - Pozycja: 503

   

  - Data ogłoszenia: 11 stycznia 2017 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2017.503 

   

  Data wejścia uchwały w życie: 26 stycznia 2017 r.

   

   

 • Załączniki

  Uchwała Nr XV.126.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. (495.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XV.127.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. (478.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XV.128.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. (199.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XV.129.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. (283.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XV.130.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. (99.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XVI.135.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 r. (209.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XVI.136.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 r. (508.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XVI.137.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 r. (209.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XVII.152.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2016 r. (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XX.168.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 23 czerwca 2016 r. (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łobżenica na lata 2016-2019 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 1 do Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łobżenica na lata 2016-2019 (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XX.173.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 23 czerwca 2016 r. (98.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XX.174.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 23 czerwca 2016 r. (98.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XXIII.187.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 września 2016 r. (132kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.187.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 września 2016 r. (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XXIII.188.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 września 2016 r. (136.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XXIV.197.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 października 2016 r. (987.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała nr XXV.211.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 listopada 2016 r. (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 1 do uchwały (148.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 2 do uchwały (172.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 3 do uchwały (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 4 do uchwały (150.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 5 do uchwały (134.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 6 do uchwały (183kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 7 do uchwały (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 8 do uchwały (125.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 9 do uchwały (123.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 10 do uchwały (134.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 11 do uchwały (102.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 12 do uchwały (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała nr XXV.213.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 listopada 2016 r. (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała nr XXVII.217.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2016 r. (89.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Uchwała Nr XXVII.222.16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2016 r. (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Łukasz Sobieszczyk
  Data utworzenia:2016-02-10 08:27:36
  Wprowadził do systemu:Łukasz Sobieszczyk
  Data wprowadzenia:2016-02-10 08:28:01
  Opublikował:Łukasz Sobieszczyk
  Data publikacji:2016-02-10 08:48:18
  Ostatnia zmiana:2018-10-05 09:16:23
  Ilość wyświetleń:4180

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij