Skład osobowy Rady Miejskiej w Łobżenicy


Przewodniczący Rady
Antoni Kapeja

Wiceprzewodniczący Rady
Marek Czerczak

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Edward Starszak

Przewodniczący Komisji Oświaty i Polityki Społecznej
Mariusz Wiśniewski

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Komunalnej
Wiesław Bodetko

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Aleksander Tadych

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Andrzej Dziamara

Pozostali radni:

Ryszard Biniak
Agnieszka Bury
Regina Kowalewska
Czesław Malak
Krzysztof Matejek
Wiesława Sikorska
Edmund Szcześniak
Adam Tadych