Skład osobowy Rady Miejskiej w Łobżenicy


Przewodnicząca Rady
Alicja Wenda

Wiceprzewodniczący Rady
Adam Tadych

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Edward Starszak

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Polityki Społecznej
Aldona Piskuła

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Komunalnej
Sylwester Warpiński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tomasz Gapa

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Barbara Polewacz

Pozostali radni:

Ryszard Biniak
Kamil Chmura
Piotr Łosoś
Czesław Malak
Wiesława Sikorska
Mirosława Skoczek
Adam Stefaniak
Jerzy Suszyński