Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza - rok 2005

Załączniki

01.Zarzadzenie nr 1 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.06.01.2005 (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02.Zarzadzenie nr 2 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.01.02.2005 (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02a.Uzasadnienie do Zarzadzenia Nr 2 (75.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02b.Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 2 (375.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.Zarzadzenie nr 3 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.02.02.2005 w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Mikolaja Kopernika w Wiktorówku (369.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04.Zarzadzenie nr 4 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.07.02.2005 w sprawie Przyjecia prognozy dlugu Lobzenica na 2005 rok (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04a.Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 4 (237.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04b.Uzasadnienie do Zarzadzenia Nr 4 (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05.Zarzadzenie nr 5 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.17.06.2005 w sprawie wymagan jakie musi spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia na swiadczenie uslug w zakresie odbierania odpadów (606.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06.Zarzadzenie nr 6 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.22.03.2005 w sprawie opracowania na 2005 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (81.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06a.Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 6 (203kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07.Zarzadzenie nr 7 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.22.03.2005 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UMG Lobzenica (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08.Zarzadzenie nr 8 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.23.03.2005 w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Mikolaja Kopernika w Wiktorówku (403.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09.Zarzadzenie nr 9 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.23.03.2005 w sprawie Zmian w budzecie miasta i gminy na 2005 rok (196.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09a.Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 9 (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09bZalacznik nr 2 do zarzadzenia nr 9 (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09c.Uzasadnienie do Zarzadzenia Nr 9 (127.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.Zarzadzenie nr 10 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.23.03.2005 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budzetu MiG Lobzenica za 2004 rok (109.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.Zarzadzenie nr 11 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.23.03.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (87.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11a.Zarzadzenie nr 11A 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.23.03.2005 w sprawie zmianw budzecie na 2005 rok (193.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11b.Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 11a (143kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11c.Zalacznik nr 2 do zarzadzenia nr 11a (397.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11d.Uzasadnienie do Zarzadzenia Nr 11A (112.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.Zarzadzenie nr 12 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.05.04.2005 w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005r dniem wolnym od pracy (95.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.Zarzadzenie nr 13 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.06.04.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (92.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13a.Zarzadzenie nr 13A 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.07.04.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (89.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14.Zarzadzenie nr 14 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.19.04.2005 w sprawie przydzielenia dostepu do sieci teleinformatycznej w Urzedzie Miejskim i wyznaczenia uzytkowników (103.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14a.Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 14 (138.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15.Zarzadzenie nr 15 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.19.04.2005 w sprawie BIP (230.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16.Zarzadzenie nr 16 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.19.04.2005 w sprawie (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.Zarzadzenie nr 17 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.19.04.2005 (95.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.Zarzadzenie nr 18 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.19.04.2005 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomosci stanowiacych wlasnosc gminy LObzenica przeznaczonych do zbycia (481kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19.Zarzadzenie nr 19 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.25.04.2005 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2005r dniem wolnym od pracy (81.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.Zarzadzenie nr 20 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.26.04.2005 w sprawie powolania komisji do rozpatrzenia ofert (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21.Zarzadzenie nr 21 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.26.04.2005 w sprawie normy zuzycia oleju napedowego na równiarke drogowa Baukema typ SHM (90.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22.Zarzadzenie nr 22 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.12.05.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny ofert zlozonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (86.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23.Zarzadzenie nr 23 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.13.05.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24.Zarzadzenie nr 24 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.25.05.2005 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w miescie i gminie Lobzenica (308.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25.Zarzadzenie nr 25 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.25.05.2005 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta i gminy Lobzenica (273.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25a.Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 25 (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25b.Zalacznik nr 2 do zarzadzenia nr 25 (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25c.Zalacznik nr 3 do zarzadzenia nr 25 (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25d.Zalacznik nr 4 do zarzadzenia nr 25 (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25e.Zalacznik nr 5 do zarzadzenia nr 25 (275.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26.Zarzadzenie nr 26 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.25.05.2005 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomosci stanowiacych wlasnosc gminy Lobzenica przeznaczonych do zbycia (347.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27.Zarzadzenie nr 27 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.14.06.2005 w sprawie powolania urzednika wyborczego (86.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28.Zarzadzenie nr 28 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.17.06.2005 w sprawie ustalenia stawki bazowej dla lokali tworzacych mieszkaniowy zasób gminy Lobzenica (79.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29.Zarzadzenie nr 29 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.17.06.2005 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomosci stanowiacych wlasnosc gminy Lobzenica przeznaczonych do zbycia (101.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30.Zarzadzenie nr 30 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.24.06.2005 w sprawie zmian w budzecie miasta i gminy na 2005 rok (833.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31.Zarzadzenie nr 31 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.28.06.2005 w sprawie zmian w budzecie miasta i gminy na rok 2005 (426.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32.Zarzadzenie nr 32 2005 Burnistrza Lobzenicy z dnia 30.06.2005r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków ... (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32a.Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Lobzenicy nr 32 2005 z dnia 30.06.2005r. (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33.Zarzadzenie nr 33 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.30.06.2005 w sprawie przyjecia prognozy kwoty dlugu gminy Lobzenica na 2005 rok (323kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34.Zarzadzenie nr 34 2005 Burmistrza Lobzenicy z dnia 30.06.2005r. w sprawie przekazania zakladowi budzetowemu ZGKiM w Lobzenicy wielkosci kwot dochodów i wydatków... (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34a.Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Lobzenicy nr 34 2005 z dnia 30.06.2005r. (16.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.Zarzadzenie nr 35 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.30.06.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (99.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.Zarzadzenie nr 36 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.04.07.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (111.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37.Zarzadzenie nr 37 2005 Burmistrza Lobzenicy z dnia 04.07.2005 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego. (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38.Zarzadzenie nr 38 2005 Burmistrza Lobzenicy z dnia 04.07.2005 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego. (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39.Zarzadzenie nr 39 2005 Burmistrza Lobzenicy z dnia 04.07.2005r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego. (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40.Zarzadzenie nr 40 2005 Burmistrza Lobzenicy z dnia 04.07.2005 r. w sprawie ustalenia diety naleznosci dla czlonków komisji egzaminacyjnych powolanych dla nauczycieli ... (14.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41.Zarzadzenie nr 41 2005 Burmistrza Lobzenicy z dnia 04.07.2005r. w sprawie przeprowadzenia postepowania sprawdzajacego pani Jadwigi Matejek - kandydata na Kierownika Kancelarii Tajnej. (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42.Zarzadzenie nr 42 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.01.08.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (96.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42a.Zarzadzenie nr 42a 2005 Burmistrza Lobzenicy z dnia 02.08.2005 r. w sprawie powolania komisji do rozpatrzenia ofert. (13.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43.Zarzadzenie nr 43 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn. 03.08.2005 w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budzetu gminy za I pólrocze 2005 roku (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.Zarzadzenie nr 44 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn. 05.08.2005 w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45.Zarzadzenie nr 45 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.05.08.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (97.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46.Zarzadzenie nr 46 2005 Burmistrza Lobzenicy z dnia 22.08.2005 r. w sprawie Powolania komisji kasacyjnej (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48.Zarzadzenie nr 48 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.30.08.2005 w sprawie powolania Obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (257.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49.Zarzadzenie nr 49 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.30.08.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (81.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50.Zarzadzenie nr 50 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.05.09.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (110.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51.Zarzadzenie nr 51 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.05.09.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (98.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52.Zarzadzenie nr 52 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.16.09.2005 w sprawie powolania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborze na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (159.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53.Zarzadzenie nr 53 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.19.09.2005 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budzetu miasta i gminy Lobzenica na 2006 rok... (546.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54.Zarzadzenie nr 54 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.28.09.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (122.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55.Zarzadzenie nr 55 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.29.09.2005 w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu (129.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56.Zarzadzenie nr 56 2005 Burmistrza Lobzenicy z dnia 29.09.2005 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej... (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56a.Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Lobzenicy nr 56 2005 z dnia 29.09.2005r. (68.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57.Zarzadzenie nr 57 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.30.09.2005 w sprawie zmian w budzecie miasta i gminy na 2005 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58.Zarzadzenie nr 58 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.30.09.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59.Zarzadzenie nr 59 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.30.09.2005 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomosci stanowiacych wlasnosc gminy Lobzenica przeznaczonych do zbycia (170.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60.Zarzadzenie nr 60 2005 Burmistrza Lobzenicy z dnia 19.10.2005r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Miejskim Gminy Lobzenica procedury naboru pracowników samorzadowych na stanowiska urzednicze. (13.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60a.Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Lobzenicy nr 60 2005 z dnia 17.10.2005r. (79.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61.Zarzadzenie nr 61 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.19.10.2005 w sprawie organizacji dyzuru Burmistrza Miasta I Gminy Lobzenica na czas zewnetrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i wojny (132.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62.Zarzadzenie nr 62 2005 Burmistrza Lobzenicyz dnia 19 X 2005 r. w spr upowaznienia Kierownika MGOPS w Lobzenicy do prowadzenia postepowania w sprawie ustalenia prawa do zaliczki... (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63.Zarzadzenie nr 63 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.02.11.2005 w sprawie zmian w budzecie miasta i gminy na 2005 rok (639kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64.Zarzadzenie nr 64 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.02.11.2005 w sprawie przyjecia prognozy kwoty dlugu gminy Lobzenica na 2005 rok (346.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65.Zarzadzenie nr 65 2005 Burmistrza Lobzenicy z dnia 02 11 2005 r. w sprawie powolania Komisji do rozpatrzenia ofert. (14.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66.Zarzadzenie nr 66 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.12.11.2005 w sprawie ustalenia norm zuzycia oleju napedowego do samochodu Volksvagen, VW, typ 7 HC Transporter bedacy wlasnoscia UMG Lobzenica (98.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67.Zarzadzenie nr 67 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.12.11.2005 (110.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68.Zarzadzenie nr 68 2005 Burmistrza Lobzenicy z dnia 18.11.2005 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego. (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69.Zarzadzenie nr 69 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.21.11.2005 w sprawie zmian w budzecie miasta i gminy na 2005 rok (953.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70.Zarzadzenie nr 70 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.29.12.2005 w sprawie zmian w budzecie miasta i gminy na rok 2005 (269.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71.Zarzadzenie nr 71 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.29.12.2005 w sprawie przyjecia prognozy kwoty dlugu gminy Lobzenica na rok 2005 (392.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72.Zarzadzenie nr 72 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.29.12.2005 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym zakladu budzetowego ZGKiM w Lobzenicy (340.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72A.Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Lobzenicy nr 72 2005 z dnia 29.12.2005r. (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73.Zarzadzenie nr 73 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn. 29.12.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dochodów i wydatków na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej... (596.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73A.Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Lobzenicy nr 73 2005 z dnia 29.12.2005r. (75.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74.Zarzadzenie nr 74 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.29.12.2005 w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny ofert zlozonych w postepowaniu oudzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu... (132kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75.Zarzadzenie nr 75 2005 z dn.29.12.2005 w sprawie organizacji stanowiska Burmistrza Lobzenicy w czasie pokoju w razie wewnetrznego lub zewnetrznego zagrozenia bezpieczenstwa narodowego... (115.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76.Zarzadzenie nr 76 2005 Burmistrza Lobzenicy z dn.29.12.2005 w sprawie uzyczenia budynków szkolnych w Koscierzynie Malym na uzytek wsi. (12.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2006-01-13 10:42:32
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2006-01-13 10:48:24
Ostatnia zmiana:2006-02-23 13:44:28
Ilość wyświetleń:5436

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij