Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność § 2 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 12 czerwca 2024 r.