Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność § 5 uchwały w zakresie zwrotu: "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego" - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 27 września 2023 r.