Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 1575

 

- Data ogłoszenia: 22 lutego 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.1575

 

Data wejścia uchwały w życie: 9 marca 2021 r.

 

Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność § 5 uchwały w zakresie zwrotu: "po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego" - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 19 marca 2021 r.