OGŁOSZENIE  !!!

Nabór wniosków na wymianę tzw. ,,kopciuchów’’.

W dniu 1 marca 2021 r., zostanie rozpoczęty nabór  przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego/kaflowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Łobżenica. Termin przyjmowania wniosków został określony od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia  2021r. Rozliczenie dotacji musi nastąpić do dnia 15 listopada 2021 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

  • W dniu 1 marca 2021 r., Urząd Miejski Gminy Łobżenica rozpocznie przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródeł ciepła (decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu);
  • Wysokość dopłaty wynosi 50% kosztów poniesionych  na wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła – nie więcej niż 4 tys. zł brutto;
  • Stary pozaklasowy kocił węglowy może być wymieniony na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła lub kocioł na paliwo stałe (kotły muszą spełniać warunki określone w uchwale Rady Miejskiej w Łobżenicy na udzielanie dotacji);
  • Dotacja może być przeznaczona na zakup nowego źródła ogrzewania.
  • Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego, pozaklasowego kotła węglowego/kaflowego.
  • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i  po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
  • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy.
  • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego/kaflowego;
  • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Czyste Powietrze”).
  • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.