Z A W I A D O M I E N I E

 

         Uprzejmie zapraszam na XXXII/09 sesję Rady Miejskiej w Łobżenicy,

która odbędzie się:

 

w dniu 29 grudnia 2009 roku o godzinie 11:00

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

przy ulicy Sikorskiego 7, w Łobżenicy.

 

Proponowany porządek obrad przedkładam w załączeniu.

 

 

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                (-) Edward Starszak