WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE NA TERENIE GMINY ŁOBŻENICA

Obowiązek zgłoszenia

  • przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim ( hotel, motel, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym,
  • rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym

 

jest zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług

Wymagane dokumenty

1.      Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Łobżenica .

2.      Załączniki do wniosku :

  • karta informacyjna o obiekcie ( wzór karty  ) ,
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą odpis z KRS lub zaświadczenie o  wpisie do CEIDG .

 

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:

 

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

 Załącznik Nr 7  do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169.) określa minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Opłaty

Za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym  na wniosek strony wnoszona jest opłata w wysokości 17,00 zł. ( na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit b  ustawy  z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej -  Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ).

Podstawa prawna:

1.       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 187
z późn. zm.)

2.       Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm. )