Z A W I A D O M I E N I E

 

         Uprzejmie zapraszam na XXX/09 sesję Rady Miejskiej w Łobżenicy,

która odbędzie się:

 

w dniu 22 października 2009 roku o godzinie 12:00

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

przy ulicy Sikorskiego 7, w Łobżenicy.

 

Proponowany porządek obrad przedkładam w załączeniu.

                                                                            Z poważaniem
                                                                            Edward Starszak