W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica można pobrać druki dotyczące ujemnych skutków przezimowania 2015/2016.

Wnioski w sprawie skutków wymarznięć można składać do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.