ZARZĄDZENIE  Nr 3/06

 

 

BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 2 luty  2006 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

 

Na podstawie art. § 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 roku).

 

 

 

z a r z ą d z a m :

 

§ 1

 

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego  w dniu 3 luty 2006 roku

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łobżenica  w następującym składzie::

 

               1.   Stanisław Piechota                   -             przewodniczący

               2.   Jan Majewski                            -             członek

               3.   Jadwiga Fąs                             -             członek

 

 § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Łobżenicy

 

(-) mgr Eugeniusz Cerlak