INFORMACJA !

 


W związku z przejęciem obowiązku prowadzenia Rejestru Działalności Regulowanej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Krajny (zgodnie z § 26 ust. 3 pkt 12 Statutu Związku Gmin Krajny - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 3094), Urząd Miejski Gminy Łobżenica informuje, że  Przedsiębiorstwo, które zamierza wykonywać usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie gmin zrzeszonych w Związku - musi uzyskać wpis do Rejestru prowadzonego przez Zarząd Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Wniosek o wpis do Rejestru  proszę kierować na adres podany poniżej.

Nadmienia się, że prowadzony do tej pory Rejestr Działalności Regulowanej w Gminie Łobżenica z dniem 15.05.2013 r. został zamknięty ze względu na przejęcie kompetencji związanych z gospodarką odpadami przez Związek w Złotowie.

 

 

Związek Gmin Krajny w Złotowie

Al.  Piasta 1

77 – 400 Złotów