Poświadczenie własnoręczności podpisu

 

 1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

         stanowisko ds. kadr

   pokój nr 108 (I piętro)

   tel. 67 286 81 38

   godziny pracy:

   poniedziałek             7:30-16:00

   wtorek-czwartek       7:30-15:30

   piątek                      7:30-15:00

    

   1. Wymagane dokumenty:

               - wniosek o stwierdzenie własnoręczności podpisu ,

               - dowód osobisty (do wglądu).

   1. Opłaty:

   - opłata skarbowa w wysokości 9,00 zł (od każdego podpisu),

   - opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica,

   - nr rachunku: 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015 ,

   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej dołącza się do składanego wniosku.

   1. Termin i sposób załatwienia sprawy:

               Niezwłocznie.

    

   1. Tryb odwoławczy:

               Brak.

    

   1. Podstawa prawna:

               - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. o notariacie (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.),

   - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),

   - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 185).

    

       7.   Informacje dodatkowe:

    

               Brak.