Informuję, że III sesja Rady Miejskiej w Łobżenicy odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, przy ul. Sikorskiego 7.

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609 z późn. zm.).

Proponowany porządek obrad przedkładam w załączeniu. Zapraszam do śledzenia obrad sesji poprzez stronę Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica (zakładka: transmisje z obrad Rady Miejskiej w Łobżenicy ).

 

Z poważaniem

 PRZEWODNICZĄCA RADY

 /-/ Alicja Wenda