Data wpływu: 21 lutego 2024 r.

 

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o., Prezes Zarządu - Adam Szulc

 

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: do 3 miesięcy zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach