Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Mieszkasz na stałe w gminie, w której nie jesteś zameldowany? Chcesz, aby cię wpisano do stałego obwodu głosowania w tej gminie?

Złóż wniosek o zmianę stałego obwodu głosowania. Będziesz głosować w gminie, w której mieszkasz, a nie w gminie, a nie w tej, w której masz zameldowanie na pobyt stały.

Ujecie w stałym obwodzie głosowania daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każe kolejne wybory/referenda).

Aby zostać ujęty w stałym obwodzie głosowania przygotuj:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, mDowód, paszport);
  • wniosek u ujęcie w stałym obwodzie głosowania - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas

Decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania uzyskasz wtedy, kiedy ustalimy, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem . W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie oświadczenia o stałym zamieszkaniu, dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających przebywanie na stałe na terenie gminy Łobżenica np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

 

Termin i sposób załatwienia

Decyzja zostanie wydana w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy;

Tryb odwoławczy

Jeżeli odmówimy ujęcia w stałym obwodzie głosowania - możesz złożyć skargę do sądu rejonowego za naszym pośrednictwem. Masz na to 3 dni.