OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 8 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Pile I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1


Miasto Łobżenica ulice: Browarna, Krótka, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Olszowa, Pocztowa, Polna, pl. Wolności, Powstańców, 1 Maja, Sienkiewicza, Spokojna, Sportowa, Srebrna, Targowa, Wyrzyska, Zajazdowa, Złota, Rataje-Osiedle Seydy ul. Rzemieślnicza, Wsie: Rataje, Szczerbin

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Mickiewicza 20a, 89-310 Łobżenica


Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miasto Łobżenica ulice: Dąbrowskiego, Dębowa, Głowackiego, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Pawła Szczuki, Łączna, Ks. L. Raczkowskiego, pl. Zwycięstwa, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego, Sobieskiego, Sosnowa, Spacerowa, 600 - lecia, Andrzeja Stelmachowskiego, Szkolna, Ściegiennego, Batorego, Świerkowa, Wodna, Nad Rzeką, Wojska Polskiego, Złotowska

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Sikorskiego 3, 89-310 Łobżenica

 

3


Wsie: Kruszki, Kunowo, Piesno, Walentynowo, Wiktorówko

Szkoła Podstawowa, Wiktorówko 65, 89-310 Łobżenica


Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Wsie: Dębno, Dziunin, Fanianowo, Liszkowo, Nowina, Zdroje

Szkoła Podstawowa, Fanianowo 29, 89-310 Łobżenica

 

5

Wsie: Biegodzin, Dziegciarnia, Dźwierszno Małe, Dźwierszno Wielkie, Ferdynandowo, Izdebki, Józefinowo, Łobżonka, Młynowo, Puszczka, Stebionek, Topola, Witrogoszcz, Witrogoszcz-Kolonia, Witrogoszcz-Osada

Szkoła Podstawowa, Dźwierszno Małe 8, 89-310 Łobżenica


Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Wsie: Chlebno, Kościerzyn Mały, Luchowo, Trzeboń

Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej,
ul. Złotowska 16A, 89-310 Łobżenica


Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Łobżenicy najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.


Burmistrz Łobżenicy

/-/ Piotr Łosoś