Wydanie oświadczenia o wyrażeniu zgody
na wykreślenie obciążenia z księgi wieczystej

1. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r., poz. 2204)

 

2. Wymagane dokumenty

1. Wniosek.

2. Kopia potwierdzenia dowodu spłaty hipoteki

- obciążenia pozostające w gestii Gminy Łobżenica, nr rachunku bankowego: 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015

 

3. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 

4. Termin

Bezterminowo  (zwyczajowo 30 dni)

 

5. Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo-Księgowy w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, pok. 103, tel. 67 286 81 36

 

6. Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

 

7. Dodatkowe informacje

-