Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

Załącznik Nr 1 do  Uchwały        Rady Miejskiej Nr XV/91/04                     z dnia 5 marca 2004r.
Plan dochodów budżetowych na 2004 rok.
Dział Rozdział § Treść Plan                                dochodów budżetowych
O10     Rolnictwo 4 600,00
  O1095   Pozostała działalność 4 600,00
    O830 Wpływy z usług 4 600,00
O20     Leśnictwo 6 000,00
  O2095   Pozostała działalność 6 000,00
    O830 Wpływy z usług 6 000,00
630     Turystyka 3 000,00
  63095   Pozostała działalność 3 000,00
    O830 Wpływy z usług 3 000,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 263 160,00
  70005   Gospodarka gruntami i 263 160,00
      nieruchomościami  
    O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  
      i użytkowanie wieczyste nieruchomości 28 200,00
    O750 Dochody z najmu i dzierżawy  
      składników majątkowych Skarbu Państwa,  
      jednostek samorządu terytorialnego lub innych  
      jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych 93 560,00
      oraz innych umów o podobnym charakterze  
    O760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa  
      użytkowania wieczystego przysługującego  
      osobom fizycznym w prawo własności 10 000,00
    O770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia  
      prawa własności nieruchomości 131 400,00
710     Działalność usługowa 5 000,00
  71035   Cmentarze 5 000,00
    2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na zadania bieżące realizowane  
      przez gminę na podstawie  
      porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00
750     Administracja publiczna 84 694,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 83 544,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących  
      z zakresu administracji rządowej oraz  
      innych zadań zleconych gminie  
      (związkom gmin) ustawami 82 194,00
    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego  
      związane z realizacją zadań z zakresu  
      administracji rządowej oraz innych zadań  
      zleconych ustawami 1 350,00
  75095   Pozostała działalność 1 150,00
    O970 Wpływy z różnych dochodów 1 150,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa       oraz sądownictwa 1 530,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy 1 530,00
      państowej, kontroli i ochrony prawa  
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących  
      z zakresu administracji rządowej oraz  
      innych zadań zleconych gminie  
      (związkom gmin) ustawami 1 530,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2500,00
  75414   Obrona cywilna 2500,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących  
      z zakresu administracji rządowej oraz  
      innych zadań zleconych gminie 2500,00
      (związkom gmin) ustawami  
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej 3 989 333,00
  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób 15 000,00
      fizycznych  
    O350 Podatek od działalności gospodarczej 15 000,00
      osób fizycznych, opłacany w formie  
      karty podatkowej  
  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku  
      leśnego, podatku od czynności  
      cywilnoprawnych, podatku od 2 722 743,00
      spadków i darowizn oraz podatków  
      i opłat lokalnych  
    O310 Podatek od nieruchomości 1 541 301,00
    O320 Podatek rolny 917 136,00
    O330 Podatek leśny 44 094,00
    O340 Podatek od środków transportowych 50 000,00
      podatków i opłat  
    O360 Podatek od spadków i darowizn 2 612,00
    O370 Podatek od posiadania psów 12 000,00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    O430 Wpływy z opłaty targowej 50 000,00
    O440 Wpływy z opłaty miejscowej 1 000,00
    O450 Wpływy z opłaty administracyjnej za 6 000,00
      czynności urzędowe  
    O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00
    O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00
    O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 27 600,00
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 140 000,00
      jednostek samorządu terytorialnego  
      na podstawie ustaw  
    O410 Wpływy z opłaty skarbowej 40000,00
    O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na  
      sprzedaż alkoholu 100 000,00
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących 1 111 590,00
      dochód budżetu państwa  
    OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 096 590,00
    OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00
758     Różne rozliczenia 8 671 437,00
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla 5 723 207,00
      jednostek samorządu terytorialnego  
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 723 207,00
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 808 730,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 808 730,00
  75805   Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 108  300,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 108 300,00
  75814   Różne rozliczenia finansowe 31 200,00
    O690 Wpływy z róznych opłat 200,00
    O830 Wpływy z usług 1 000,00
    O920 Pozostale odsetki 30 000,00
801     Oświata i wychowanie 84 978,00
  80104   Przedszkola 84 978,00
    O830 Wpływy z usług 84 078,00
    O970 Wpływy z różnych dochodów 900,00
852     Pomoc społeczna 671 290,00
  85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane   
      za osoby pobierające niektóre świadczenia z 27 400,00
      pomocy społecznej  
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących  
      z zakresu administracji rządowej oraz  
      innych zadań zleconych gminie 27 400,00
      (związkom gmin) ustawami  
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 411 600,00
      ubezpieczenia społeczne  
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących  
      z zakresu administracji rządowej oraz  
      innych zadań zleconych gminie 411 600,00
      (związkom gmin) ustawami  
  85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 33 900,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących  
      z zakresu administracji rządowej oraz  
      innych zadań zleconych gminie 33 900,00
      (związkom gmin) ustawami  
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 178 200,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących  
      z zakresu administracji rządowej oraz  
      innych zadań zleconych gminie 178 200,00
      (związkom gmin) ustawami  
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 20 190,00
      opiekuńcze  
    O830 Wpływy z usług 10 190,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
      państwa na realizację zadań bieżących  
      z zakresu administracji rządowej oraz  
      innych zadań zleconych gminie 10 000,00
      (związkom gmin) ustawami  
         
         
         
         
         
         
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500,00
  90020   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 500,00
    O400 Wpływy z opłaty produktowej 2 500,00
      Ogółem  plan dochodów budżetowych 13 780 422,00

Załączniki

Zal_1 dochody na 2004 rok (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2004-10-03 21:00:52
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-10-03 23:42:19
Ostatnia zmiana:2004-10-03 23:42:19
Ilość wyświetleń:2650

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij