obrazek

KARTA USŁUG NR: EL-16   Ewidencja ludności

 

 

Zmiana 2015.03.01

Nazwa usługi:

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU
(WYBUDOWANEGO/W TRAKCIE BUDOWY/PROGNOZOWANEGO DO WYBUDOWANIA)

 

 

Podstawa prawna:

·         Art. 47a oraz 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1990).

·         Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2021.poz.1368 ze zm).

 

Wymagane dokumenty :

·        Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy) oraz jego usytuowanie (budynek naziemny/podziemny).

·        Załączniki:

a.      w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku wybudowanego lub będącego w budowie:
- mapa z wrysowanym budynkiem,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
- pozwolenie na budowę (w przypadku budynków wymagających takiego pozwolenia) lub dokument potwierdzający rozpoczęcie budowy (w przypadku budynków realizowanych w ramach zgłoszenia zamiaru budowy)

 

Opłaty:

1.      Opłata skarbowa:

·         od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,

·         od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł,

·         od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu.

2.      Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3.      Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urząd Miejski Gminy Łobżenica, nr konta

         22893800060000139720000015

4.       Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Czas realizacji usługi:  Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia sprawy:

·         Nr pokoju: 110

·         Nr telefonu 67-286 81 23

 

Tryb odwoławczy: brak

Uwagi:

·         W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

·         Zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ustala się numery porządkowe oraz prowadzi ewidencję numeracji i nazw ulic i placów.

·         Numer porządkowy budynku ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

·         Zgodnie z art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.

·         Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2151 ze zm.), jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny do 250 zł. albo karze nagany.

 

Załączniki

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Mika
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Sobieszczyk
Data wprowadzenia:2011-11-29 09:01:57
Opublikował:Łukasz Sobieszczyk
Data publikacji:2011-11-29 09:04:18
Ostatnia zmiana:2023-03-29 13:36:43
Ilość wyświetleń:4463
Urząd Miejski Gminy Łobżenica, ul Sikorskiego 7, 67 2868100, gmina@lobzenica.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij