<>

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647 ze zm.), Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r. poz. 646 ze zm.)

 

2. Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – CEIDG-1.

2.  Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

3.  Pełnomocnictwo - w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy.

 

3. Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Opłata skarbowa: za pełnomocnictwo do złożenia wniosku – 17 zł (zwolnione z opłaty jest tylko pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Wpłaty należy dokonać na konto:
Urząd Miejski Gminy Łobżenica

22 8938 0006 0000 1397 2000 0015

 

4. Termin

1. dzień

 

5. Jednostka odpowiedzialna

 

Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

 

- udzielanie informacji – pok. 6, tel. (067) 286-81-12

   - przyjmowanie wniosków – pok. 6, tel. (067) 286-81-12

    - kierownik referatu – pok. 8, tel. (067) 286-81-31

 

6. Tryb odwoławczy

Brak.

 

7. Dodatkowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu lub likwidacji są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem:

www.firma.gov.pl w zakładce formularze i instrukcje oraz na stronie www.biznes.gov.pl

 

Załączniki:

 

Wniosek o dokonanie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dostępny na stronie internetowej pod adresem www.firma.gov.pl