Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

 

  1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

stanowisko ds. dróg publicznych i spraw gospodarczych

pokój nr 5 (parter)

tel. 67 286 81 11

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)         wniosek,

b)       plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym przyszłym umiejscowieniem wjazdu na posesję.

 

  1. Opłaty:

brak opłaty skarbowej

 

  1. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Dokument wydawany jest w formie oświadczenia zarządcy drogi w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

  1. Tryb odwoławczy:

brak

 

  1. Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

  1. Informacje dodatkowe:

Oświadczenie jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i przedkłada się je do Starostwa Powiatowego w Pile.