Informuję, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Łobżenicy odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, przy ul. Sikorskiego 7.

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2020 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

Proponowany porządek obrad przedkładam w załączeniu. Zapraszam do śledzenia obrad sesji poprzez stronę Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica (zakładka: transmisje z obrad Rady Miejskiej w Łobżenicy ).

 

Z poważaniem

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY

  (-) Antoni Kapeja