• Uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Łobżenica na lata 2011 – 2014” 

  DZ. URZ. WOJ. 2012.942

   

 • Uchwała Nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: „Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych”   

  DZ. URZ. WOJ. 2011.355.6269

   

 • Uchwała Nr XIII/75/11 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012 

  DZ. URZ. WOJ. 2011.355.6268

   

 • Uchwała Nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: „Określenia wysokości opłaty od posiadania psów” 

  DZ. URZ. WOJ. 2011.330.5574

   

 • Uchwała Nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: „Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych” 

  DZ. URZ. WOJ. 2011.330.5573

   

 • Uchwała Nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: „Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok” 

  DZ. URZ. WOJ. 2011.330.5572

   

 • Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łobżenica   

  DZ. URZ. WOJ. 2011.244.3879

   

 • Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie : ,, Zasad, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych”  

  DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2880  
    

   

 • Uchwała Nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: „Zmiany uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok”  

  DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1728

   

 • Uchwała Nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie:„Budżetu Gminy Łobżenica na 2011 rok”  

  DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1485