Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w dniu 21 listopada  rozpatrywała  skargę na Burmistrza Łobżenicy w sprawie hodowli trzody chlewnej w Walentynowie. Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja przyjęła wyjaśnienia Burmistrza Łobżenicy oraz Pana Grzegorza Kotaraka. Pisemne wyjaśnienia motywów skargi przesłał Piotr Piszczek. W posiedzeniu wzięła udział osoba  przedstawiająca opinię merytoryczną. W konkluzji Komisja przygotowała opinię do Rady Miejskiej i w tej sprawie radni  w głosowaniu podejmą uchwałę.