Kolejne posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 15 czerwca 2011 roku odbyło się w Szkole Podstawowej w Fanianowie. Podczas roboczego spotkania członkowie komisji mogli zapoznać się ze stanem utrzymania obiektów szkoły i jej dorobkiem edukacyjno- wychowawczym. W ostatnim czasie szkoła uczestniczyła w międzynarodowym partnerstwie szkół „Comenius”. To niestandardowe działanie jest godne docenienia. Przynosi szereg doświadczeń dla kadry i uczniów szkoły a także doskonale wpisuje się w działania promujące naszą Gminę. Komisja rozważała również możliwości zapewnienia środków finansowych na wykonanie remontu ogrodzenia i utworzenia placu zabaw.