1. Związek Gmin „Krajna” w Złotowie

Siedziba stowarzyszenia:

al. Piasta

77 –400 Złotów

tel. (067) 263-53-05, 263-26-40 wew. 43

 

Związek Gmin Krajny powstał w 1991 roku. Główny cel jaki przyświecał idei powstania Związku to realizacja wspólnych zadań, między innymi z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki wodnej.

Gminy tworzące Związek to gminy typowo rolnicze, bez wielkiego przemysłu za to z wielkimi tradycjami i kulturą uprawy ziemi.

 

2. Stowarzyszenie „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu

Siedziba stowarzyszenia:

ul. Wawrzyniaka 37

60-504 Poznań

tel./fax (061) 847-54-22, 847-19-18, 847-19-17

www.wokiss.pl

 

Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" (WOKiSS) powstało w czerwcu 1990r. z inicjatywy kilkunastu osób związanych z ówczesnym Komitetem Obywatelskim Województwa Poznańskiego. Zrzeszając aktualnie 242 gminy oraz 32 powiatów jest największym regionalnym stowarzyszeniem samorządowym w Polsce.

 

3. Stowarzyszenie „Gmin i Powiatów Nadnoteckich” w Pile

Siedziba stowarzyszenia:

ul. Grunwaldzka 2

64-920 Piła

tel./fax 215-27-90

www.powiat.pila.pl/sgpin.htm

 

Stowarzyszenie powstało w styczniu 2000 roku. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju Gmin Nadnoteckich.