Burmistrz Łobżenicy ogłasza przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrza terenowego  do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  2021    do  dnia 15 czerwca 2021 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 1775 z późn. zm.).

Kandydaci na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku powinni spełniać następujące warunki:

1) są osobami pełnoletnimi;

2) mieszkają na terenie Gminy Łobżenica;

3) posiadają co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zasady naboru na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku:

1.     Kandydaci na rachmistrzów powinni się zgłosić się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne niezbędne informacje.

2.     Kandydaci otrzymają od urzędu gminy informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza.

3.     Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. 

4.     Egzamin po szkoleniu, o którym mowa powyżej, będzie realizowany za pomocą aplikacji internetowej.

5.     O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).

6.     Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

7.     Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

1) po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

2) po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

8.     Rachmistrz, po podpisaniu umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, otrzymuje identyfikator oraz urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów. 

Odwiedź stronę https://spis.gov.pl/ i dowiedz się więcej nt. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.