1) Uchwała Nr XXVIII/226/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2017 roku

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 1083

 

- Data ogłoszenia: 6 lutego 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.1083
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 21 lutego 2017 r.

2) Uchwała Nr XXIX/234/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Łobżenicy i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 1643

 

- Data ogłoszenia: 28 lutego 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.1643
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2017 r.


3) Uchwała Nr XXX/236/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 2773

 

- Data ogłoszenia: 4 kwietnia 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.2773
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 września 2017 r.

4) Uchwała Nr XXX/243/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 2793

 

- Data ogłoszenia: 4 kwietnia 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.2793
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 19 kwietnia 2017 r.

 

§ 2 pkt 1 i 2 oraz § 9 i § 12 uchwały unieważnione przez Wojewodę Wielkopolskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

5) Uchwała Nr XXXIV/270/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Walki Młodych na Nad Rzeką w Łobżenicy

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 5460

 

- Data ogłoszenia: 16 sierpnia 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.5460
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 31 sierpnia 2017 r.

6) Uchwała Nr XXXIV/271/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Łobżenica dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 5457

 

- Data ogłoszenia: 16 sierpnia 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.5457
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 31 sierpnia 2017 r.

§ 7 uchwały unieważniony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Uchwała nr 17/1031/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

7) Uchwała Nr XXXIV/272/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 5436

 

- Data ogłoszenia: 16 sierpnia 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.5436
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 31 sierpnia 2017 r.


8) Uchwała Nr XXXV/277/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 6527

 

- Data ogłoszenia: 11 października 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.6527
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 października 2017 r.

9) Uchwała Nr XXXV/278/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 6528

 

- Data ogłoszenia: 11 października 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.6528
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 października 2017 r.

10) Uchwała Nr XXXV/280/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 6529

 

- Data ogłoszenia: 11 października 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.6529
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 października 2017 r.

11) Uchwała Nr XXXV/282/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica - rejon ul. Mickiewicza 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 6530

 

- Data ogłoszenia: 11 października 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.6530
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 października 2017 r.

 

12) Uchwała Nr XXXV/283/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luchowo 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 6531

 

- Data ogłoszenia: 11 października 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.6531
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 października 2017 r.

 

13) Uchwała Nr XXXV/284/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dźwierszno Małe - Letnisko w Gródku Krajeńskim

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 6532

 

- Data ogłoszenia: 11 października 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.6532
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 października 2017 r.

 

§ 8 pkt 10 uchwały unieważniony przez Wojewodę Wielkopolskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.579.2017.3 z dnia 8 listopada 2017 r.

 

14) Uchwała nr XXXVI/294/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 7193

 

- Data ogłoszenia: 7 listopada 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.7193
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2018 r.


 

15) Uchwała Nr XXXVIII/300/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 8342

 

- Data ogłoszenia: 11 grudnia 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.8342
 

 

Data wejścia uchwały w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

16) Uchwała nr XXXVIII/310/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 8339

 

- Data ogłoszenia: 11 grudnia 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.8339
 

 

Data wejścia uchwały w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.