• Uchwała Nr: IV/26/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z mienia komunalnego Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 938

   

  - Data ogłoszenia: 20 lutego 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.938
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 7 marca 2015 r.

   

 • Uchwała Nr: IV/27/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Łobżenicy (uchylona, obowiązuje Uchwała Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r.) 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 939

   

  - Data ogłoszenia: 20 lutego 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.939
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 7 marca 2015 r.

 • Uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2015 roku 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 2830

   

  - Data ogłoszenia: 27 kwietnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.2830
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 12 maja 2015 r.

 • Uchwała Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łobżenica

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 2737

   

  - Data ogłoszenia: 23 kwietnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.2737
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 8 maja 2015 r.

 • Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr: IV/26/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z mienia komunalnego Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, przy ul. Złotowskiej 16A

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 4334

   

  - Data ogłoszenia: 8 lipca 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.4334
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 lipca 2015 r.

 • Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łobżenica w latach 2015-2020 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 4335

   

  - Data ogłoszenia: 8 lipca 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.4335
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 lipca 2015 r.

 • Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Łobżenica oraz określenie granic ich obwodów 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 4336

   

  - Data ogłoszenia: 8 lipca 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.4336
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 września 2015 r.

 • Uchwała Nr IX/83/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 17 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 marca 2015 r., w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2015 roku 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 5417

   

  - Data ogłoszenia: 23 września 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.5417
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 8 października 2015 r.

 • Uchwała Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: "Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobżenica na 2016 rok" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 6481

   

  - Data ogłoszenia: 5 listopada 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.6481
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: "Wprowadzenia i określenia wysokości opłaty od posiadania psów" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 6482

   

  - Data ogłoszenia: 5 listopada 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.6482
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XII/104/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z mienia komunalnego Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, przy ul. Złotowskiej 16A  

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 8058

   

  - Data ogłoszenia: 8 grudnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.8058
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 grudnia 2015 r.

 • Uchwała Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Łobżenicy  

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 8059

   

  - Data ogłoszenia: 8 grudnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.8059
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 grudnia 2015 r.

 • Uchwała Nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: "Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych"

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:


  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 8060

  - Data ogłoszenia: 8 grudnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.8060
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XII/111/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2015 r. sprawie: "Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobżenica na 2016 rok" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 8061

   

  - Data ogłoszenia: 8 grudnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.8061
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XII/112/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: "Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 8062

   

  - Data ogłoszenia: 8 grudnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.8062
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XII/113/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: "Wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek i sposobu poboru opłaty targowej" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2015

   

  - Pozycja: 8063

   

  - Data ogłoszenia: 8 grudnia 2015 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.8063
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/112/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: "Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 492

   

  - Data ogłoszenia: 13 stycznia 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.492
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 28 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XIV/118/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/113/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie "Wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek i sposobu poboru opłaty targowej" 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 465

   

  - Data ogłoszenia: 13 stycznia 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2015.465
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 28 stycznia 2016 r.