• Uchwała Nr XXV/172/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie „Budżetu gminy na 2013 rok” 

  DZ. URZ. WOJ. 2013.972

   

 • Uchwała Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łobżenica  

  DZ. URZ. WOJ. 2013.1728

   

 • Uchwała Nr XXIII/158/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Samorządu Mieszkańców oraz nadanie mu statutu  

  DZ. URZ. WOJ. 2012.6230

   

 • Uchwała Nr XXIII/157/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łobżenica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym  

  DZ. URZ. WOJ. 2012.5945

   

 • Uchwała Nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013 

  DZ. URZ. WOJ. 2012.5088

   

 • Uchwała Nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów   

  DZ. URZ. WOJ. 2012.5087

   

 • Uchwała Nr XXIII/141/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok  

  DZ. URZ. WOJ. 2012.5085


 • Uchwała Nr XXII/135/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Łobżenica   

  DZ. URZ. WOJ. 2012.3784

   

 • Uchwała Nr XX/126/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2012 roku  

  DZ. URZ. WOJ. 2012.3436 
    


 • Uchwała Nr XIX/113/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej „Kwadrat” w Łobżenicy, przy ul. Złotowskiej 16 A  

  DZ. URZ. WOJ. 2012.2552

   

 • Uchwała Nr XVII/102/2012 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic na terenie Gminy Łobżenica  

  DZ. URZ. WOJ. 2012.1782

   

 • Uchwała Nr XVII/100/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiaceńskiej  

  DZ. URZ. WOJ. 2012.1781

   

 • Uchwała Nr XV/85/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie „Budżetu Gminy Łobżenica na 2012 rok”    

  DZ. URZ. WOJ. 2012.1137