Dokonując oceny gminnych programów profilaktyki Komisja wskazała na potrzebę utworzenia większej ilości świetlic socjoterapeutycznych, częstszą kontrolę przestrzegania zasad koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zintensyfikowania oddziaływań w zakresie problemów zagrożeń uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała regulamin korzystania ze świetlic wiejskich oraz nie zaakceptowała zasad korzystania z Gminnego Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej „Kwadrat” w Łobżenicy. Komisja zapoznała się również z protestem w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Luchowie w kontekście argumentów niedostatecznego rozeznania problemu przez radnych i naruszeń prawa.