Komisja Finansowa analizowała stan porządku i przestrzegania prawa w kontekście uprawnień policji i gminnych przepisów porządkowych. Dostrzeżono znaczną poprawę pracy łobżenickiej policji. Jako niedostateczny uznano stan porządku i czystości wyrażając nadzieję, że przekazane przez Radę środki finansowe w wysokości 30 tyś zł na opłacenie wynajęcia policji do kontroli pozwolą na zdyscyplinowanie mieszkańców i zmobilizowanie ich do przestrzegania przepisów porządkowych. Komisja oceniając przedłożone sprawozdania w zakresie profilaktyki, realizacji zadań kulturalnych i sportowych uznała za konieczne ujmowanie w tych sprawozdaniach kosztów ich wykonania oraz rozliczenia efektów rzeczowych w stosunku do założeń a także analiz porównawczych oraz stosownych rekomendacji na przyszłość.