W miesiącu marcu Komisja odbyła dwa posiedzenia. Na pierwszym dokonała oceny stanu dróg gminnych i potrzeb w zakresie ich remontów. To działanie jest pierwszym etapem tworzenia gminnego programu modernizacji przebudowy dróg, który ma być przedłożony Radzie do uchwalenia w III kwartale bieżącego roku. Kolejne posiedzenie Komisji było poświęcone uporządkowaniu ruchu na terenie miasta. Wnioskowano o ograniczenie ciężkiego ruchu w Łobżenicy, zmiany oznakowania i kierunków ruchu oraz udostępnienia terenu na potrzeby parkowania. Oceniono również z udziałem policji stan bezpieczeństwa i porządku oraz realizację programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.