Dnia 16 grudnia wszystkie Komisje Rady Miejskiej zapoznawały się z wieloletnią prognozą Finansową na lata 2012 - 2024 i rocznym budżetem na rok 2012. Zapisane w zmienionej prognozie zadania są podstawą do tworzenia rocznych budżetów. Według przedstawionych symulacji lata 2012 do 2014 to czas gdzie przewiduje się realizację inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej, własnych dochodów i kredytów. Jak wskazuje prognoza  po roku 2014 inwestować będzie można tylko w oparciu o dochody własne, nie przewiduje się zaciągania już nowych kredytów. Prognoza wskazuje na kroczący wzrost wydatków bieżących i niską nadwyżkę operacyjną, która może być inwestowana. W projekcie  budżetu znalazły się kontynuowane inwestycje kanalizacyjne, zadania drogowe, nakłady na składowisko odpadów oraz  budowy ścieżki rowerowo - pieszej do Trzebonia  a także nowe zadanie jakim jest modernizacja stadionu  miejskiego. Wieloletnie zamierzenia inwestycyjne wymagają ustalenia  harmonogramu  działania i osiągnięcia konsensusu wśród radnych co do  priorytetów gdyż wszystkie nie mają zapisów pokrywających ich koszty.  Na zabezpieczenie potrzeb finansowych roku 2012 zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 4mln 200 tyś zł. Jest to budżet z deficytem     2 mln. 700 tyś zł co stanowi około 8 % zaplanowanych wydatków. Szczegółowa analiza wydatków bieżących przeprowadzona przez komisje pozwoli Radzie na wypracowanie ostatecznych wniosków do zaproponowanego przez Burmistrza projektu. Przewiduje się, że budżet zostanie uchwalony do końca stycznia 2012 roku.