W dniu 23 listopada połączone Komisje rozpatrzyły informację  o stanie realizacji zadań MZGKiM sp. z o.o. w Łobżenicy. Pozytywnie oceniono  poziom wykonywanych zadań  i osiągane wyniki finansowe. Zwrócono uwagę na potrzebę dalszej racjonalizacji kosztów poprzez optymalizację  zatrudnienia  i efektywność funkcjonowania. W dalszej części  zapoznano  się z przebiegiem wykonania tegorocznych inwestycji, remontów i nie stwierdzono  większych  problemów z terminową realizacją zaplanowanych zadań. Wypracowano stanowisko  w zakresie  ustalenia  ceny żyta do podatku rolnego w wysokości   55 zł za 1 kwintal. Poza tym  zaopiniowano projekty uchwał na sesję  w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Gminny Program  Profilaktyki a także zmiany w tegorocznym budżecie.