Na ostatnim posiedzeniu w dniu 26 października 2011 roku Komisja zapoznała się z ceną żyta do wyliczeń podatku rolnego. Według GUS cena ta za trzy kwartały tego roku to kwota 74,18 zł za dt. Wyliczony w 2012 podatek według tej ceny za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 185,45 zł. Jest to około 100% wzrostu. W tej sytuacji została wypracowana wstępna opinia Komisji aby obniżyć tą cenę do 55 zł za 1 dt. Gdy ustalona propozycja ceny zostanie przyjęta uchwałą Rady Miejskiej to wysokość podatku rolnego z jednego ha przeliczeniowego wyniesie 137,50 zł. Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie obciążeń podatkowych rolników, jednak też spowoduje obniżenie dochodów gminy o około 400 tyś zł. W czasie posiedzenia komisji odbyła się wizja lokalna dotycząca sprzedaży nieruchomości drogowej w Luchowie. Komisja po wysłuchaniu zainteresowanych stron zaopiniowała negatywnie ten wniosek.