W dniu 31 sierpnia 2011 roku Komisja Oświaty odwiedziła szkoły podstawowe w Luchowie, Wiktorówku i Łobżenicy. Było to już drugie posiedzenie wyjazdowe. Podczas wizytacji zapoznano się z sukcesami i problemami poszczególnych szkół. Pozytywnie odebrano zaangażowanie dyrektorów w przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. Podczas przeprowadzanych rozmów ujawniała się troska o wysoki poziom nauczania naszych dzieci. Podsumowując Komisja podjęła następujące wnioski:

1.     Opracowanie strategii rozwoju oświaty z uwzględnieniem dostosowania systemu kształcenia do perspektywicznych potrzeb edukacyjnych Gminy,

2.     Przeprowadzenie rehabilitacji bazy oświatowej w Wiktorówku

3.     Stworzenie zaplecza rekreacyjno – relaksującego przy szkole w Łobżenicy.