W dniu 7 września 2011 roku odbyło się spotkanie komisji komunalnej z kierownictwem Policji. W spotkaniu udział wzięli Jarosław Wojciechowski Komendant Komisariatu w Wyrzysku, Karol Tatra kierownik Komisariatu w Łobżenicy oraz dzielnicowy Adam Jagodziński. Podczas posiedzenia przekazano nowym szefom policji główne oczekiwania gminy i problemy do rozwiązania przy udziale stróżów prawa. Zwrócono uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa poprzez respektowanie zasad komunikacyjnych , nadzorowanie niedzielnych targów, penetrację terenów wrażliwych na terenie miasta i gminy. Przedstawione dotychczasowe działania policji zostały przyjęte z zadowoleniem. Według oceny radnych dostrzega się już pewna poprawę w zakresie bezpieczeństwa i porządku. Zapoznano tez radnych z trudnościami jakimi na co dzień borykają się funkcjonariusze. Radni wyrazili wolę współpracy, udzielania wsparcia. Przedstawiona wizja działania policji przy harmonijnej współpracy władzy lokalnej oraz życzliwemu wsparciu pozwala mieć nadzieję na odczuwalną poprawę podniesienia komfortu bezpieczeństwa w naszej gminie.