Dnia 17 sierpnia 2011 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łobżenicy zgodnie z planem pracy przeprowadziła kontrolę problemową w Szkole Podstawowej w Dźwiersznie Małym. Przedmiotem kontroli była ocena zasad gospodarowania środkami finansowymi funduszu socjalnego, stan nadzoru dyrektora nad systemem ogrzewania olejowego. W trakcie kontroli Komisja zapoznała się z przedstawioną dokumentacją finansowo – księgową dokumentującą operacje funduszu socjalnego jak również regulaminem. W tym zakresie po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Pani Iwony Pszeniczka nieprawidłowości nie stwierdzono. W zakresie nadzoru nad systemem grzewczym zalecono ustalenie przejrzystych procedur określających zabezpieczenie i sposób rozliczenia zużytego paliwa oraz ustalenie prawidłowych zasad eksploatacji systemu grzewczego.