Pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenia Komisji Rady w dniu 10 sierpnia 2011 roku poświecone były rozeznaniu możliwości powołania na terenie miasta Łobżenicy samorządów osiedlowych. Zapoznano się z konieczną procedurą zmierzającą do podjęcia wniosków związanych  z reaktywacją rad osiedlowych. Radni połączonych Komisji uznali, że wobec konieczności integracji mieszkańców poszczególnych rejonów miasta jednostki pomocnicze mogą przyczynić się do wzrostu aktywności i woli społecznego działania. Utworzenie samorządu mieszkańców jest możliwe po przeprowadzeniu uprzedniej konsultacji. W tej sytuacji został sformułowany wniosek do Rady Miejskiej o podjęcie stosownej uchwały zarządzającej konsultacje. Komisje proponują przeprowadzić konsultacje w formie spotkań bezpośrednich z mieszkańcami w poszczególnych rejonach miasta a mianowicie:

Osiedle 600-lecia, Osiedle Słoneczne, Osiedle przy ulicy Złotowskiej, Osiedle Leśne, Rejon Starego Miasta.

Po rozeznaniu zainteresowania i opinii mieszkańców zostaną określone konkretne granice i nazwy przyszłych Rad Osiedlowych.